Women Josilins Sleepwear PLUS SIZE: ชุดนอน ผู้หญิง โจศิรินส์ ไซส์พิเศษ ลายการ์ตูน ผ้านุ่ม น่ารัก

ไซส์ XL รอบอก 45 นิ้ว - ไซส์ XXL รอบอก 50 นิ้ว

BUST SIZE: XL = 45 inches, XXL = 50 inches