นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของ Josilins (โจศิรินส์) อย่างเป็นทางการ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท โมโจ จำกัด และบริษัทในเครือ Josilins (โจศิรินส์) มีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฏหมายและข้อบังคับความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ (กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) อย่างจริงจังและยึดมั่นที่จะเคารพ รักษาสิทธิและให้ความสำคัญเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ Josilins (โจศิรินส์) ทั้งหมด โดยเราตะหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานมอบให้แก่เราเป็นอย่างยิ่ง และเชื่อว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้องและดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างเหมาะสม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิด และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้งานมอบให้แก่เราไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่เรา

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด เพราะการใช้บริการการลงทะเบียนบัญชี การที่คุณใช้งาน หรือสั่งซื้อสินค้าทางบริษัทฯ จะถือว่าคุณได้รับทราบ ยินยอมข้อปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

Josilins (โจศิรินส์) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
 • เพื่อตรวจสอบ พิจารณา ตอบรับ ดำเนินการยื่นเรื่อง/ธุรกรรมของคุณให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ หรือการติดต่อสื่อสารของคุณกับบุคคลภายนอกผ่านการบริการ
 • เพื่อจัดการดำเนินการ ให้บริการการใช้งานของคุณเข้าถึงบริการและเว็บไซต์ของ Josilins (โจศิรินส์) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • เพื่อทำการร้องขอเกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับปัญหาดา้นการใช้งาน ด้านสินค้าและบริการ และดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี ที่มีความผิดปกติ
 • เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน
 • เพื่อการระบุตัวตน (Identity) การตรวจสอบยืนยันตัวตน (Verification) และการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know your customers) 
 • เพื่อป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ์ ทรัพย์สินสินของผู้ใช้งาน
 • เพื่อจัดการหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้า จัดการหรือตอบข้อซักถามที่ได้รับ รวมไปถึงการติดต่อกับคุณผ่านการโทรด้วยเสียง ข้อความ ข้อความแฟกซ์ อีเมล จัดส่งไปรษณีย์หรือในรูปแบบใด 
 • เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นปฏิสัมพันธ์ เชื่อมต่อกับคุณ หรือมองเห็นกิจกรรมบางอย่างของคุณบนแพลตฟอร์ม และรวมถึงเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ใช้คนอื่นส่งข้อความส่วนตัว โพสต์ให้คุณบนแพลตฟอร์ม หรือเชื่อต่อกับคุณ ด้วยการใช้ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์อื่น (Social Media Network)
 • เพื่อศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาเว็บไซต์
 • เพื่อการตลาดและกิจกรรมโฆษณา กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • เพื่อจัดเก็บ โฮสต์ สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกอำนาจการพิจารณา
Josilins (โจศิรินส์) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
 • เพื่อตรวจสอบ พิจารณา ตอบรับ ดำเนินการยื่นเรื่อง/ธุรกรรมของคุณให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ หรือการติดต่อสื่อสารของคุณกับบุคคลภายนอกผ่านการบริการ
 • เพื่อจัดการดำเนินการ ให้บริการการใช้งานของคุณเข้าถึงบริการและเว็บไซต์ของ Josilins (โจศิรินส์) ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • เพื่อทำการร้องขอเกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับปัญหาดา้นการใช้งาน ด้านสินค้าและบริการ และดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี ที่มีความผิดปกติ
 • เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน
 • เพื่อการระบุตัวตน (Identity) การตรวจสอบยืนยันตัวตน (Verification) และการรู้จักตัวตนของลูกค้า (Know your customers) 
 • เพื่อป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ์ ทรัพย์สินสินของผู้ใช้งาน
 • เพื่อจัดการหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้า จัดการหรือตอบข้อซักถามที่ได้รับ รวมไปถึงการติดต่อกับคุณผ่านการโทรด้วยเสียง ข้อความ ข้อความแฟกซ์ อีเมล จัดส่งไปรษณีย์หรือในรูปแบบใด 
 • เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้อื่นปฏิสัมพันธ์ เชื่อมต่อกับคุณ หรือมองเห็นกิจกรรมบางอย่างของคุณบนแพลตฟอร์ม และรวมถึงเพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ใช้คนอื่นส่งข้อความส่วนตัว โพสต์ให้คุณบนแพลตฟอร์ม หรือเชื่อต่อกับคุณ ด้วยการใช้ฟีเจอร์สื่อสังคมออนไลน์อื่น (Social Media Network)
 • เพื่อศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนาเว็บไซต์
 • เพื่อการตลาดและกิจกรรมโฆษณา กิจกรรมส่งเสริมการตลาด
 • เพื่อจัดเก็บ โฮสต์ สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกอำนาจการพิจารณา

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ตลอดเวลา โดยการเข้าสู่บัญชีสมาชิกผู้ใช้งานของคุณผ่านแพลตฟอร์มของเรา

คุกกี้ คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกส่งไปจัดเก็บในเบราว์เซอร์ของคุณ เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือบริการใดๆ ของ Josilins (โจศิรินส์) อุปกรณ์จะจำได้ทันทีว่าคุณเคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ และแสดงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะยังทำให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆ ของเราได้ตรงตามความต้องการของคุณมากที่สุด ตลอดจนถึงการนำส่งโฆษณาให้ตรงกับคุณมากยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บข้อมูล สถิติต่างๆ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนในกระบวณการพัฒนา ปรับปรุงเว็บไซต์ Josilins (โจศิรินส์) ต่อไป

Josilins (โจศิรินส์) ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จึงขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เข้าใช้งานเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือบริการใดๆ ก็ตามผ่านเว็บไซต์ Josilins (โจศิรินส์)

คุณอาจถอนความยินยอมของคุณเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งอยู่ในครอบครองหรือควบคุมของเราได้ โดยการส่งอีเมลไปที่ info@josilins.com และเราจะดำเนินการพิจารณาคำขอถอนความยินยอมของคุณ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

อย่างไรก็ตามการถอนความยินยอมของคุณนั้นอาจทำให้เราไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ หรือไม่อาจมอบการบริการให้แก่คุณต่อไป เราจึงอาจต้องขอยุติความสัมพันธ์ที่มีอยู่กับเรา