ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ขอยินดีต้อนรับคุณเข้าสู่เว็บไซต์ของ Josilins (โจศิรินส์) อย่างเป็นทางการ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการของบริษัท โมโจ จำกัด และบริษัทในเครือ เพื่อจุดประสงค์ที่จะมอบความช่วยเหลือและให้บริการแก่คุณทั้งในด้านการใช้งานเว็บไซต์, การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และการจัดส่งสินค้าอย่างปลอดภัย โปรดอ่านและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของคุณ การที่คุณใช้งาน หรือสั่งซื้อสินค้าทางบริษัทฯ จะถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันธ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้

ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขตลอดเวลา เราจึงขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกครั้งที่ใช้งานและสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ Josilins (โจศิรินส์)

ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ต่างๆ นั้น Josilins (โจศิรินส์) ได้มีความถูกต้องและนำเสนอข้อมูลล่าสุดให้แก่คุณลูกค้าได้ทันต่อกาลเวลาเป็นอย่างยิ่ง หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือการละเลยเว้นว่างประการใดของเว็บไซต์ กรุณาโปรดแจ้งให้เราทราบโดยทันที

อีกทั้งทุกข้อมูลของเว็บไซต์และส่วนประกอบอื่นๆ ล้วนมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารและมอบข้อมูลให้แก่คุณลูกค้าเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำ การวินิจฉัยรวมถึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยน